PEOPLE

Faculty

Graduate Students

Postdoc

Year
Name
2016
Wang Fei
2017
Zhai Huijie
Guo Weiwei
2018
Zhang Yufeng
2019
Cheng Xuejiao
2020
Guan Panfeng
Yang Guanghui

PhD graduates

Year
Name
2016
Sui Zhipeng
Li Yangyang
Wang Tianya
Yang Hua
Geng Xiaoli
Zhang Yufeng
Zhao Chuanzhi
Zhang Liyuan
Lu Ping
Zhou Shenghui
2017
Guo Guanghui
Li Hongjian
Li Yinghui
Yan Lei
Zhang Ning
Zhao Yue
Geng Miaomiao
2018
Wang Huifang
Liu Xinye
Liu Kaiye
Tian Xuejun
Guan Panfeng
Yang Guanghui
Li Feng
Fan Chaofeng
Liu Jindong
2019
Zhang Ming
Zheng Mei
Feng Zhiyu
Chen Zhaoyan
Zhang Jinbo
Cao Jie
2020
Guo Dandan
Huang Feng
Gao Lulu
Chen Qian
Li Jinghui
Zhang Minghu
Yu Kuohai
Ma Yanming

Master's degree graduates

Year
Name
2016
Feng Man
Si Yaoqi
Alwad
Chen Qian
Ma Junhua
Liu Jian
Li Jinghui
Mi Yangyang
Lü Xindi
Zhao Yanjie
Ren Liping
Xie Peng
2017
Bian Ruolin
Dong Tingting
Huo Na
Kou Xiaoxia
Tian Shuai
Xu Hao
Wang Zhihui
Gao Chuang
Lu Lihua
Lou Pengzhan
Liang Fei
Liu Xin
Pan Jiajia
Wang Zengqiao
Wu Dabala
An Hui
Zhao Rui
Wang Xueping
Liu Peiyuan
2018
Li Run
Yuan Jun
Jia Lin
Qi Zhongqi
Zhao Wenxin
Kang Wenjing
Mu Qing
Lan Tianyu
Cao Lirong
Peng Fangyu
Su Meng
Hou Zhenghong
Pang Xiaomeng
Bai Jiaojiao
Wang Xiao
2019
Zhang Xiaoping
Wang Zhen
Song Wanjun
Sun Siwei
Ye Xiangyang
Yang Zhangfeng
Huang Xiangyi
Liu Yitong
Yin Mingyang
Niu Zhenli
Wang Zhouying
Chen Xin
Li Huifang
Qin Zhen
Zhao Aiju
Yang Lei
2020
An Kexin
Zhang Longlong
Wang Qiuyan
Shen Xueyi
Gao Peipei
Hou Jiali
Sun Jingyi
Liu Yujia
Wang Huifang
Mu Junyi
Chen Xiangping
Gao Yaotian
Wang Naijiao
Li Yufeng
Guo Yiwen
Lin Jingchen
Lu Shuang
Wu Duo
Go to Top
+